Haaksbergerveen26-05-2016

Van verschillende mensen gehoord dat het Haaksbergerveen een schitterend hoogveengebied is. De weersvoorspellingen waren prima daarom vandaag hier maar eens een kijkje genomen.

Deze reebok probeerde indruk op een vrouwtje te maken.

Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus)

Roodborsttapuit op een paaltje (Saxicola rubicola).

Wegvliegende roodborsttapuit (Saxicola rubicola).

Blauwborst (Luscinia svevica).

Zingende grasmus (Sylvia communis).

Heidespanner, mannetje (Ematurga atomaria).

Kleine veenbes (Vaccinium oxycoccos).

Rondbladige zonnedauw (Drosera rotundifolia).

Watersnuffel (Enallagma cyathigerum).

Noordse witsnuitlibel  (Leucorrhinia rubicunda).

Vuurjuffer (Pyrrhosoma nymphula).